Biuletyn Informacji Publicznej
ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. STEFANA ŻEROMSKIEGO

Wyniki przeprowadzonych kontroli

 • Kontrola doraźna w SP 22, GD nr 2 i III LO na temat "Organizacja zajęć lekcyjnych oraz innych zajęć opiekuńczo-wychowawczych w ostatnim tygodniu roku szkolnego". 30.06.2016 / brak zaleceń
 • Kontrola sanitarna - "Blok żywienia - wydawanie posiłków". 10.02.2016 / brak zaleceń
 • Wizytacja OZ: PZ, realizacja programów edukacyjnych. 05.02.2016 / brak zaleceń
 • Sprawdzenie arkusza spisu z natury 2015 rok. 30.12.2015 / brak uwag
 • Kontrola przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego. 27.08.2015 / brak zaleceń
 • Realizacja przez szkołę obowiązku prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w zakresie zawartym w arkuszu kontroli. 17.03.2015 / brak zaleceń
 • Kontrola realizacji programu "Podstępne WZW". 29.05.2014 / brak zaleceń
 • Realizacja podstawy programowej. Przestrzeganie praw ucznia. 28.03.2014 / brak nieprawidłowości
 • "Szkoła Twojego dziecka". 18.03.2014 / brak uwag
 • Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej 20.02.2014 / brak zaleceń
 • Realizacja zajęć wychowania fizycznego w publicznych szkołąch podstawowych, gimnazjach i szkołąch ponadgimnazjalnych. 16.01.2014 / brak zaleceń
 • Prawidłowość prowadzonych przez szkołę działań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw  / brak zaleceń

Metryka

Autor ostatniej zmiany: zerom

Data publikacji: 2016-09-29 12:16:33

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-06-29 11:26:29 Zmiana publikacji zerom
2 2017-06-29 11:25:07 Zmiana publikacji zerom
3 2016-09-30 08:17:00 Zmiana publikacji zerom